Skal din boligsag for huslejenævnet?

Er du havnet i en konflikt med din udlejer eller dit boligselskab? Er du i tvivl om, hvorvidt du betaler den rigtige husleje? For mange er denne type sager for besværlige og komplicerede, til at den nogensinde kommer for huslejenævnet. Det kan være, du er en af de mange, der står i denne situation og har brug for juridisk rådgivning eller bistand. Her kommer Jura-Hjælp ind i billedet som din juridiske rådgiver.

Jeg er en selvstændig juridisk rådgiver med en broget baggrund og en bachelor i jura. Jeg tilbyder min rådgivning til private og mindre virksomheder i og omkring Aarhus, Brabrand, Risskov og omegn.

Hvad er huslejenævnet?

I dag findes der et huslejenævn i alle kommuner, mens der førhen primært fandtes huslejenævn i de større kommuner. Rent teknisk findes der regulerede og uregulerede kommuner. I de regulerede kommuner gælder boligreguleringsloven, som delvist erstatter lejeloven, og som indeholder mere beskyttende regler, bl.a. i forhold til lejefastsættelse, vedligeholdelse og brugen af lejemålet.

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Langt de fleste sager i huslejenævnet omhandler lejens størrelse. Blandt de typiske sager, nævnet tager sig af, er f.eks. mangler ved lejemålet, uenighed om fortolkning af lejekontrakt og tvister ved fraflytning. Er du i tvivl om, hvorvidt din sag kan indbringes, så se den komplette liste – eller kontakt mig for at få en professionel vurdering.

Hvem sidder i huslejenævnet?

Huslejenævnet består af en formand og to sagkyndige medlemmer. Formanden er jurist og beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer, eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og ejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I husordenssager tiltræder desuden en socialt sagkyndig fra Aarhus Kommune, der er udpeget af byrådet. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de nødvendige sociale hensyn. Den socialt sagkyndige har dog ikke stemmeret i nævnet.

Har du brug for rådgivning? Kontakt mig og hør mere

Hvis du har brug for juridisk rådgivning vedr. en sag i huslejenævnet, er du velkommen til at tage kontakt til mig. Du kan altid læse mere om den konkrete pris på rådgivning, men selvfølgelig besvarer jeg gerne alle spørgsmål, du måtte have.

Jeg kan kontaktes pr. e-mail peter@jura-hjaelp.dk, ellers kan du ringe mig op på telefon 20 92 18 87. Som hovedregel besvarer jeg alle henvendelser indenfor 24 timer. På telefon bedes du oplyse dit navn og telefonnummer, så jeg kan vende tilbage, hvis ikke jeg kan tage telefonen, når du ringer.

Få juridisk rådgivning

Send en mail til peter@jura-hjaelp.dk for at få hjælp. Vi vil sammen gennemgå dine udfordringer

Skriv til mig

Jeg svarer inden for 24 timer

Jeg ringer dig op for et telefonmøde

Sammen gennemgår vi dine udfordringer

​Foretrækker du at ringe?

Du er også meget velkommen til at ringe til mig på 20 92 18 87, du kan ringe alle dage mellem kl. 8 og 22.